Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang baohiemonline.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà baohiemonline.com.vn cần người dùng cung cấp khi đăng ký tư vấn dịch vụ và BAOHIEMONLINE chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên baohiemonline.com.vn, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho baohiemonline.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin
Baohiemonline.com.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và baohiemonline.com.vn.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại baohiemonline.com.vn.
• Baohiemonline.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của baohiemonline.com.vn.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của baohiemonline.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BAOHIEMONLINE sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên baohiemonline.com.vn được BAOHIEMONLINE cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BAOHIEMONLINE. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. BAOHIEMONLINE cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, BAOHIEMONLINE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BAOHIEMONLINE.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ